Mogensen, M. (1975) “KAJ HENNING JENSEN: EN REST AF ET FISKERLEJE, BEGYNDELSEN TIL EN BY. Eget forlag 1975”, Fortid og Nutid, 10, s. 635. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119174 (Set: 30oktober2020).