Skrubbeltrang, F. (1975) “HANS CHR. JOHANSEN: BEFOLKNINGSUDVIKLING OG FAMILIESTRUKTUR I DET 18. ÅRHUNDREDE. Odense University Press. 1975. STUDIER I DANSK BEFOLKNINGSHISTORIE 1750-1890. Ved Hans Chr. Johansen. Odense Universitetsforlag. 1976”, Fortid og Nutid, 10, s. 609-614. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119166 (Set: 30oktober2020).