Ellehøj, S. (1975) “ALEX WITTENDORFF: ALVEJ OG KONGEVEJ. Studier i samfærdselsforhold og vejenes topografi i den 16. og 17. århundrede. Skrifter udg. af Det historiske Institut ved Københavns Universitet. Bind IV. Akademisk Forlag. København 1973”, Fortid og Nutid, 10, s. 597-604. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119164 (Set: 31oktober2020).