Bjørn, C. (1975) “OVE HØEGH GULDBERGS OG ARVEPRINS FREDERIKS BREVVEKSLING MED PETER CHRISTIAN SCHUMACHER 1778-1807. Udgivet af Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie ved J. O. Bro Jørgensen. København 1972”, Fortid og Nutid, 10, s. 583-584. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119156 (Set: 31oktober2020).