CALLESEN, G. (1975) “Lokalhistorien og arbejderbevægelsen”, Fortid og Nutid, 10, s. 558-567. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119131 (Set: 16januar2021).