Skrubbeltrang, F. (1975) “HENRY MORTON. SKITSEBOG OG DAGBOG FRA DANSK VESTINDIEN 1843-44. Udgivet af Dansk Vestindisk Selskab og St. Croix Landmarks Society. 1975”, Fortid og Nutid, 10, s. 466-467. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119111 (Set: 30oktober2020).