Rerup, L. (1975) “SØREN RYGE PETERSEN: DANSK ELLER TYSK? En undersøgelse af sprogforholdene i en flersproget sydslesvigsk kommune 1973. Udg. af Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Flensburg 1975”, Fortid og Nutid, 10, s. 466-467. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119109 (Set: 28oktober2020).