Rasmussen, J. R. (1975) “ERIK CHRISTENSEN: HAVNEARBEJDERSTREJKEN I ESBJERG I 1893. Træk af arbejdsmændenes fagforenings første år i Esbjerg. (SFAHs publikationsserie 2). 1975”, Fortid og Nutid, 10, s. 454-456. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119104 (Set: 24november2020).