Skrubbeltrang, F. (1975) “SOGNET. C. Nørrelykke. Tegninger Lars Swane. Udgivet af Serritslev Sparekasse 1975”, Fortid og Nutid, 10, s. 453-454. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119101 (Set: 28februar2021).