Mogensen, M. (1975) “KARL-ERIK FRANDSEN: TÅRNBY. Træk af bebyggelsens historie. Kastrup Central Forlag, 1975”, Fortid og Nutid, 10, s. 440-441. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119093 (Set: 11april2021).