Fenger, O. (1975) “DITLEV TAMM. JENS ULF JØRGENSEN: DANSK RETSHISTORIE I HOVEDPUNKTER FRA LANDSKABSLOVENE TIL ØRSTED. Bd. 1 Kilder til Dansk Retshistorie (Universitetsforlaget i Kbhv. 1973) 323 s., kr. 86,25. Bd. II Oversigt over retsudviklingen”, Fortid og Nutid, 10, s. 407-411. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119081 (Set: 30oktober2020).