Clausager, J. P. (1975) “FRA LINDERUD TIL EIDSVOLD VÆRK. Bind 11-1 Familiebedriften i Kristiania — Patriciatets tid 1742—1792 af Andreas Holmsen. Dreyer, Oslo 1971. Bd. 11-2 Hurdalsbruket 1792—1842 af Francis Sejersted og August Schou. Dreyer, Oslo 1972”, Fortid og Nutid, 10, s. 191-194. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119043 (Set: 27oktober2020).