Løgstrup, B. (1975) “FRIDLEV SKRUBBELTRANG: M. H. LØVENSKIOLDS HOVERIDAGBOG 1795-1797. Bol og By, Meddelelser fra Landbohistorisk Selskab, 7, 1973.”, Fortid og Nutid, 10, s. 137-140. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119014 (Set: 25oktober2020).