Bender, S. K. (1975) “Viborg Landstings skøde- og pantebøger I-II”, Fortid og Nutid, 10, s. 132-133. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119010 (Set: 27oktober2020).