Johansen, H. C. (1975) “SJÆLLANDS LANDSTINGS PANTEPROTOKOLLER 1632-1761. Registre fremstillet ved edb, udgivet af Landsarkivet for Sjælland m. m. 1974”, Fortid og Nutid, 10, s. 124-125. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119006 (Set: 31oktober2020).