Aa., S. (1927) “C. Andersen: Danmarks Amts-, Herreds- og Sognegrænser”, Fortid og Nutid, 10, s. 109-111. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/117484 (Set: 8august2020).