Steenstrup, H. R. (1974) “Jørgensen, Jørn, Tiderne skifter”, Fortid og Nutid, 10, s. 683-684. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/117439 (Set: 5august2020).