Heilskov, C. (2019) “Heilskov, Chr: Mere om Dansk Provinstopografi”, Fortid og Nutid, 10, s. 81-82. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/117053 (Set: 26september2020).