Engelstof, P. (1921) “Jensen, Hans: Lars Bjørnbak”, Fortid og Nutid, 10, s. 204-205. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/117008 (Set: 14august2020).