Smith, O. (1921) “Laugsvæsenet i de danske Provinsbyer”, Fortid og Nutid, 10, s. 148-154. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/117001 (Set: 14august2020).