Jensen, C. A. (1921) “Lokalmuseer og historisk-topografiske Kildesamlinger”, Fortid og Nutid, 10, s. 132-135. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/116997 (Set: 4august2020).