Jensen, C. A. (1921) “Strejflys over sønderjydsk Bygningsskik og Stilhistorie”, Fortid og Nutid, 10, s. 65-98. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/116991 (Set: 14august2020).