Nielsen, H. G. (1921) “Sønderjydske Folkeminder”, Fortid og Nutid, 10, s. 17-40. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/116987 (Set: 12august2020).