Rockstroh, C. (1919) “Oversigt over de vigtigste Afdelinger af Krigsministeriets Arkiv og Vejledning m. H. t. Benyttelsen”, Fortid og Nutid, 1, s. 170–176. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/116939 (Set: 4 juni 2023).