Redaktionen, - (1919) “Nationalmuseets anden Afdelings Virksomhed i Finansaarene 1915—16 (med Billeder)”, Fortid og Nutid, 10, s. 84-110. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/116928 (Set: 12august2020).