Rasmussen, H. (1944) “Steen B. Bøcher: Vandkraftens Udnyttelse i det sydlige Nørrejylland”, Fortid og Nutid, 10, s. 64-66. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/116434 (Set: 14august2020).