Appel, Hans Henrik. 2000. “Debatanmeldelse: »Thi Blood Raaber Alt Efter Blood« - Om Tyge Kroghs Disputats »Oplysningstiden Og Det Magiske. Henrettelser Og Korporlige Straffe I 1700-Tallets første Halvdel«”. Fortid Og Nutid 1 (januar). https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/74972.