Henningsen, Lars N. 1990. “Flensborg I Magtens Korridorer - Lobbyvirksomhed under enevælden”. Fortid Og Nutid 1 (januar). https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/74381.