Riddersporre, Mats. 1988. “Alltid På väg - Valdemar Den Stores uppehållsorter Enligt Saxo Och Diplom”. Fortid Og Nutid 1 (januar). https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/73911.