Andersen, Birgit. 1985. “Løsgængere Og ørkesløse Folk - Værdigt Og uværdigt trængende Omkring år 1600”. Fortid Og Nutid 1 (januar). https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/73836.