Mikkelsen, Flemming. 1985. “Kollektive Aktioner I Vesteuropa - Nogle Metodiske Og Teoretiske Overvejelser”. Fortid Og Nutid 1 (januar). https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/73816.