Feldbæk, Ole. 1984. “Kærlighed Til fædrelandet. 1700-Tallets Nationale selvforståelse”. Fortid Og Nutid 1 (januar). https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/73806.