Hofmeister, Erik. 1983. “Debat: Et Senmiddelalderligt selvejerstavnsbånd?”. Fortid Og Nutid 1 (januar). https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/73770.