Kjærgaard, Thorkild. 1983. “Om forudsætningerne for De europæiske Samfunds økonomiske vækst Siden 1500-Tallet”. Fortid Og Nutid 1 (januar). https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/73759.