Skouvig, N. C. 1980. “Gorm Den Gamles Herkomst”. Fortid Og Nutid 1 (januar). https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/73680.