Skrubbeltrang, Fridlev. 1975. “HANS CHR. JOHANSEN: BEFOLKNINGSUDVIKLING OG FAMILIESTRUKTUR I DET 18. ÅRHUNDREDE. Odense University Press. 1975. STUDIER I DANSK BEFOLKNINGSHISTORIE 1750-1890. Ved Hans Chr. Johansen. Odense Universitetsforlag. 1976”. Fortid Og Nutid 1 (marts), 609-14. https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119166.