Ellehøj, Svend. 1975. “ALEX WITTENDORFF: ALVEJ OG KONGEVEJ. Studier I samfærdselsforhold Og Vejenes Topografi I Den 16. Og 17. århundrede. Skrifter Udg. Af Det Historiske Institut Ved Københavns Universitet. Bind IV. Akademisk Forlag. København 1973”. Fortid Og Nutid 1 (marts), 597-604. https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119164.