Bjørn, Claus. 1975. “OVE HØEGH GULDBERGS OG ARVEPRINS FREDERIKS BREVVEKSLING MED PETER CHRISTIAN SCHUMACHER 1778-1807. Udgivet Af Det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie Ved J. O. Bro Jørgensen. København 1972”. Fortid Og Nutid 1 (marts), 583-84. https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119156.