CALLESEN, GERD. 1975. “Lokalhistorien Og arbejderbevægelsen”. Fortid Og Nutid 1 (marts), 558-67. https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119131.