Skrubbeltrang, Fridlev. 1975. “HENRY MORTON. SKITSEBOG OG DAGBOG FRA DANSK VESTINDIEN 1843-44. Udgivet Af Dansk Vestindisk Selskab Og St. Croix Landmarks Society. 1975”. Fortid Og Nutid 1 (marts), 466-67. https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119111.