Skrubbeltrang, Fridlev. 1975. “SOGNET. C. Nørrelykke. Tegninger Lars Swane. Udgivet Af Serritslev Sparekasse 1975”. Fortid Og Nutid 1 (marts), 453-54. https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119101.