Skrubbeltrang, Fridlev, og Fridlev Skrubbeltrang. 1975. “SNESLEV - ET SOGN I MIDTSJÆLLAND. Redigeret Af Jens E. Hansen, Carl Jensen, H. Ingemann Johansen, Niels Fr. Rasmussen. Eget Forlag. Sneslev 1974”. Fortid Og Nutid 1 (marts), 441-42. https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119094.