Fenger, Ole. 1975. “DITLEV TAMM. JENS ULF JØRGENSEN: DANSK RETSHISTORIE I HOVEDPUNKTER FRA LANDSKABSLOVENE TIL ØRSTED. Bd. 1 Kilder Til Dansk Retshistorie (Universitetsforlaget I Kbhv. 1973) 323 s., Kr. 86,25. Bd. II Oversigt over Retsudviklingen”. Fortid Og Nutid 1 (marts), 407-11. https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119081.