Løgstrup, Birgit. 1975. “FRIDLEV SKRUBBELTRANG: M. H. LØVENSKIOLDS HOVERIDAGBOG 1795-1797. Bol Og By, Meddelelser Fra Landbohistorisk Selskab, 7, 1973.”. Fortid Og Nutid 1 (marts), 137-40. https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119014.