Johansen, Hans Chr. 1975. “SJÆLLANDS LANDSTINGS PANTEPROTOKOLLER 1632-1761. Registre Fremstillet Ved Edb, Udgivet Af Landsarkivet for Sjælland M. M. 1974”. Fortid Og Nutid 1 (marts), 124-25. https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/119006.