Steenstrup, Hjejl Resen. 1974. “Jørgensen, Jørn, Tiderne Skifter”. Fortid Og Nutid 1 (september), 683-84. https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/117439.