Engelstof, P. 1921. “Jensen, Hans: Lars Bjørnbak”. Fortid Og Nutid 1 (november), 204-5. https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/117008.