Smith, Otto. 1921. “Laugsvæsenet I De Danske Provinsbyer”. Fortid Og Nutid 1 (november), 148-54. https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/117001.