Jensen, Chr. Axel. 1921. “Strejflys over sønderjydsk Bygningsskik Og Stilhistorie”. Fortid Og Nutid 1 (november), 65-98. https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/116991.