Redaktionen, -. 1919. “Nationalmuseets Anden Afdelings Virksomhed I Finansaarene 1915—16 (med Billeder)”. Fortid Og Nutid 1 (september), 84-110. https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/116928.